Záhada zlatých šperků

28.6.2022, 9:00 – 25.6.2023, 17:00

Muzeum T. G. M. Rakovník zve na výstavu Záhada zlatých šperků s podtitulem Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech!

Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím demonstrovali svou moc a bohatství? A jaká byla úroveň tehdejších řemeslných dílen? Odpověď přinese zcela mimořádná výstava Muzea T. G. M. Rakovník, která je vyvrcholením téměř dvouletého zkoumání pokladu zlatých šperků nalezených v roce 2020 nedaleko Rakovníka, při němž se spojilo nevšední množství špičkových vědeckých institucí a laboratoří z ČR i zahraničí. Od 28. června 2022 budete mít příležitost se ve speciální expozici rakovnického muzea dozvědět vše o nálezu samotném, ale i o jeho zkoumání a výsledcích série odborných analýz. Soubor zlatých ozdob z Rakovnicka sestává z několika artefaktů výjimečné hodnoty.

Obsahová náplň výstavy vznikla ve spolupráci s archeologem Doc. Jaroslavem Jiříkem, Ph. D. (UK Praha a Prácheňské muzeum v Písku), gemologem a mineralogem Dr. Radkem Hanusem Ph. D. a Moravským zemským muzeem Brno. Zápůjčky originálů i replik šperků z období stěhování národů poskytli Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Kolíně, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Děčíně a Archeologický ústav AV ČR v.v.i.

Záštitu nad výstavou převzala hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Vznik výstavy finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj.

Video upoutávka zde