VIII. mezinárodní malířské sympozium - Hradišťský plenér 2022

12.8.2022, 17:00 – 5.9.2022, 17:00

VIII. Mezinárodní malířské sympozium v Uherském Hradišti, bienále.

Sympozium je koncipováno jako pokračování tradičního uměleckého setkávání, vedoucího k tvoření trvalých kulturních hodnot města Uherské Hradiště. Posláním je inspirovat české a zahraniční umělce k dílům, která se stanou nedílnou součástí nadregionální kultury. Setkání má být tvůrčím impulsem, vedoucím ke vzájemné konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických přístupů všech účastník. Sympozium přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce  a k navázání kontaktů. Zahraniční účastníci budou mít možnost seznámit se s životem v České republice a a místní kulturou Zlínského kraje.

Kde: Klub kultury Uherské Hradiště, Hradební 1198, 686 01, Uherské Hradiště