Výstava Wilhelm Horn – Průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů

Hlavní náplní výstavy jsou Hornovy litografie moravských lidových krojů. Malířstvím nadaný Wilhelm Horn navštěvoval při studiích polytechniky ve Vídni i oddělení architektury při vídeňské akademii, kde v roce 1831 získal výroční cenu. Litografiím, zvláště portrétů, se věnoval ve volném čase. Stal se známým kreslířem, natolik známým, že jej v roce 1826 při korunovaci českého krále požádali moravští stavové o vytvoření kreseb moravských krojů svých poddaných.

Výstava Wilhelm Horn – Průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů
  • Adresa:
    Nám. Osvobození 297
    Česká Lípa 470 34

Česká šlechta tehdy vybrala na svých panstvích sezdané i nesezdané páry, které přijely ve slavnostních krojích na lidovou slavnost do brněnského parku Lužánky. Ještě předtím je Wilhelm Horn namaloval a kresby předali zástupci šlechty jako svůj dar budoucímu českému králi. O rok později vyšla reprezentativní publikace Mährische Volkstrachten ve formě alba obsahující 30 barevných litografií moravských krojů té doby. Dnes, kdy se krojové součásti z tohoto období dochovaly jen velmi výjimečně, jsou Hornovy kresby cenným pramenem pro folkloristické soubory na Moravě, které si podle nich nechávají šít kroje na vystoupení, neboť Wilhelm Horn do kreseb nevkládal stylizaci, kreslil je realisticky se všemi detaily. V záplavě litografických reprodukcí se vyjímají krojové součásti z konce 19. století zapůjčené ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a jeden dívčí kroj z Jihlavského kraje ušitý podle barevné litografie Wilhelma Horna, který na výstavu zapůjčil národopisný soubor Groš z Dolní Rožínky.