Komentovaná prohlídka výstavy Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny

10.9.2022, 15:00 – 17:00

Prohlídka unikátní výstavy obrazů, soch, objektů a grafik 15 výtvarníků s fotografiemi míst, kde tvoří a žijí, vedená Pavlem Krausem, s autorkou fotografií Jasmínou a Václavem Kubátem.