Theodor Pištěk – Senzační realismus v Alšově jihočeské galerii

25.6.2022 – 30.10.2022, 23:59

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil společně s americkými a evropskými  hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let na široce koncipované výstavě East of Eden v Ludwigově Muzeu v Budapešti v roce 2012. Nyní se ke svébytné Pištěkově realistické prezentaci, s lehkými náznaky přesahu k jeho evropským či americkým druhům odhodlala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Theodor Pištěk je na tomto výstavním projektu představen výhradně svými realistickými pracemi, a to v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl.

Krátkou, ale intenzivní periodu světového foto- či hyperrealismu obohatil bezesporu o komplikovaný, ale divácky účinný narativ vrstvení příběhu za malbou, a to ve vztahu k dějinám malířství jako takovým, stejně jako k aktuálním společenským i filozofickým tendencím.

V kontextu Pištěkovy tvorby je tedy navýsost napínavé srovnání jeho přístupu jednak s americkými hyperrealisty, které zde zastupuje Richard Estes, jednak s tendencemi evropského malířství, které z realismu vycházelo (zejména práce Jacquese Monoryho či Gerharda Richtera, který je stejný ročník narození jako Theodor Pištěk), či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Helnwein).

Text: Martin Dostál, kurátor výstavy

Dne 25. 6. 2022 zahajuje Alšova jihočeská galerie v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou výstavu Theodor Pištěk – Senzační realismus. Vernisáž se koná od 15:00 hodin.

Výstava je k vidění do 30. 10. 2022, denně od 9:00 do 18:00 hodin.

www.ajg.cz