KLARINETOVÉ SOIRÉE A VÍDEŇŠTÍ KLASIKOVÉ. Koncert k 100. výročí narození Otmara Máchy

4.7.2022, 19:00 – 21:00

Koncertní klarinetová literatura, kterou i mnozí hudebně vzdělaní lidé vyme­zují jmény Stamic -Kramář -Mozart, čítá v období předklasickém a klasic­kém, zhruba v době 1730-1830 podle dosavadních zjištění přes 200 skladeb, z nichž téměř polovina připadá skladatelům prokazatelně českého původu.

Cena vstupenky: 900,-/700,-/500,- Kč

Zvláštní obliba klarinetu v této době přinesla expanzi jeho orchestrálního i sólového využití. Skvosty jeho a jeho altové odrůdy, basetového rohu, v českých zemích je dále doložena velkým množstvím komorních děl s klarinety, zachovaných v čes­kých archivech.Dílo Otmara Máchy představuje jedno z jeho pozdních vrcholných děl klarinetové literatury.

WENZEL GRUND  – KLARINET (CH)
CLAUDE VILLARET – DIRIGENT (CH)
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ


Ludwig van Beethoven (1770-1827): Coriolan, předehra op. 62 (1807)
Jan Václav Stamic (1717-1757): Koncert B dur pro klarinet a symčce

Allegro
Adagio
Poco presto

-----přestávka------

Otmar Mácha (1922-2006):  Rapsodie pro klarinet a orchestr
W.A.Mozart (1756-1791):  Symfonie  č.33 B dur, K.319 Allegro assai

Andante moderato
Menuetto
Allegro asai