Prázdninový výlet na hrad Kokořín

1.7.2022 – 31.8.2022, 23:59

Vydejte se o prázdninách na hrad Kokořín. Jen necelou hodinu od Prahy máte možnost spatřit jeden z nejmalebnějších českých hradů, který je typickou ukázkou středověké architektury lucemburského období.

Prázdninový výlet na hrad Kokořín
  • Adresa:
    Kokořín 277 23

Přesná doba jeho vzniku, stejně jako původ jeho názvu, jsou ale dodnes opředeny tajemstvím. Mezi početné vlastníky hradu patřilo v průběhu staletí několik významných osobností české historie, např. královský úředník z okruhu nejmocnější šlechty Hynek Berka z Dubé (pravděpodobný zakladatel hradu po r. 1320), později císař Rudolf II. nebo vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

V období romantismu byly pustnoucí zříceniny Kokořína, obklopené dramatickým rámcem divoké přírody, inspirací mnoha umělců. Hrad ve svých dílech zachytili mj. malíři Jan Antonín Venuto, Josef Navrátil, Antonín a Josef Mánesové nebo básníci Johann Wolfgang Goethe a Karel Hynek Mácha.

Od konce 19. století se Kokořín s okolní působivou krajinou hlubokých lesů a pískovcových skalnatých roklí těší zájmu turistů. Hrad včetně rozsáhlého panství té době vlastní poštovní podnikatel Václav Bedřich Špaček šlechtic ze Starburgu a jeho syn Jan. Majitelé se společně s architektem Eduardem Sochorem postarali o jeho záchranu a rekonstrukci, realizovanou pod dohledem předních dobových historiků Augusta Sedláčka, Zikmunda Wintra a Čeňka Zíbrta. Kokořín se mezi lety 1911 a 1918 mění z bizarního torza v reprezentativní ukázku romantického vlastenectví a rodící se památkové péče. Nákladně obnovený hrad dodnes právem patří mezi nejpřitažlivější historické památky a návštěvnické cíle Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj.  

Otevírací doba o prázdninách

červen–srpen: 9.00 – 17.00, pondělí zavírací den

Poslední komentovaná prohlídka vždy půl hodiny před koncem pracovní doby.

Více info na www.hrad-kokorin.cz