Špičková díla na výstavě v Galerii KODL

1.5.2022 – 28.5.2022, 23:59

Nenechte si ujít příležitost k návštěvě předaukční výstavy vybraných skvostů výtvarného umění. Až do 28. května se kromě mnoha dalších vynikajících děl představují i dvě naprosto unikátní plátna – od Bohumila Kubišty a Toyen.

Zásadním dílem této výstavy je plátno „Staropražský motiv“ z roku 1911 pocházející z palety jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderny Bohumila Kubišty. Právě v roce, kdy obraz vznikl, Kubišta zásadně přehodnotil pařížskou kubistickou zkušenost, aby formuloval vlastní estetiku kubismu založenou na myšlenkovém ponoru do „vnitřního života“ reality. Již v této době evropského úsvitu kubismu dokázal vést naprosto rovnocenný dialog s Picassem. Zájem vizualizovat vnitřní podstatu věcí byl tedy Kubištovou hlavní motivací, ať už pro jeho výslednou formu čerpal inspiraci z rentgenového záření, filozofických textů či současných poznatků z psychologie. V samotném obraze se tato jeho touha zhmotňuje nejen ve skladbě, ale i barevnosti námětu. Černobílé, avšak prosvětlené pražské město, je rentgenovým snímkem současné společnosti pronikajícím vrstvy času i kultury, magicky transcendujícím genius loci tohoto města. Svou umělecko-historickou významností představuje tento obraz skutečnou sběratelskou raritu. Dílo ze slavné sbírky dr. J. Borovičky se bude poslední květnovou neděli v aukci vyvolávat za dvacet pět milionů korun.

Stejnou vyvolávací cenu bude mít i druhé naprosto unikátní plátno „Samotáři“. Výjimečná, zcela ojediněle se vyskytující malba představuje práci mimořádných galerijních kvalit a pochází z palety jedné z nejvýznamnějších osobností evropského surrealismu, Toyen. Tento jedinečný obraz z roku 1934 prezentuje autorčin zájem o ženské torzo, jemuž se právě v tomto roce začala věnovat a v němž slučuje poznatky a výtvarná východiska, která se stala klíčovými i po zbytek její tvorby. Na jejích obrazech se tak často setkáváme s těly bez vnitřních objemů nebo přímo korzety bez těl. Plátno „Samotáři“ představuje charakteristický, a přesto jedinečný výtvarný počin této uznávané autorky, jenž poukazuje k její mimořádné citlivosti a suverénnosti.

Výstava bude zakončena aukcí na pražském Žofíně v neděli 29. května a zájemci budou mít příležitost dražit i online na portálu Arstlimit.com. Podrobnosti, včetně virtuální prohlídky, naleznete na www.galeriekodl.cz.

Foto: ©Bohumil Kubišta: Staropražský motiv, ©Toyen: Samotáři