TO OKOLO. Výstava studentů Kurta Gebauera

4.5.2022 – 29.6.2022, 23:59

Jak by studenti vylepšili veřejný prostor? Uvidíte na výstavě katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické. Návrhy a modely, které budou na výstavě k vidění, jsou určené převážně pro veřejný prostor Plzeňska.

TO OKOLO. Výstava studentů Kurta Gebauera
  • Adresa:
    nám. Republiky 12
    Plzeň 301 00

Studenti se totiž zabývají kultivováním veřejného prostoru v místě svého bydliště, a jsou tak vedeni k tvořivému vnímání místa, ve kterém žijí. Snaží se objevený potenciál zvoleného místa rozvinout návrhem objektů, tvarováním terénu, funkčními detaily, vegetací. Jindy se pokouší vytvořit prostředí s interaktivním přístupem pro hru dětí. Projekt má vzbudit zájem budoucích pedagogů a následně také jejich žáků o veřejný prostor a prostředí jejich života. Výstava představí velmi originální návrhy, včetně několika realizací. Vše s cílem kultivovat veřejný prostor, předávat kulturní dědictví, podpořit kulturní vzdělávání v Plzni i rozvinout tento obor na pedagogických fakultách.