Jsem prostorem, v němž jsem - Umělci studia Prám

9.4.2022 – 26.6.2022, 23:59

Výstava představuje okruh mladších umělců sdružených ve Studiu PRÁM v pražských Vysočanech, kde mají ateliéry.

Účastníci: Dominik Běhal (1988); Veronika Durová (1984); Martin Herold (1986); Josefína Jonášová (1986); Roman Kvita (1989); Pavlína Kvita (1988); Magdaléna Roztočilová (1989); Jakub Roztočil (1979); Nepheli Barbas (1990); Jakub Tytykalo (1984); Adam Trbušek (1988); Adam Železný (1986). Kurátor projektu: Richard Drury

Jedná se o skupinu umělců, kteří v současnosti působí ve společné blízkosti (i spřízněnosti) a kteří proto řeší praktické i umělecké otázky „komunitně“. Spektrum jejich tvorby je přirozeně rozrůzněné – od figurálního sochařství přes podoby realistického malířství až po tvorbu na pomezí designu a volného výtvarného projevu. Přes jasně odlišné postupy lze u nich však cítit zřetelnou vzájemnou rezonanci v tom, že neopovrhují tradičními uměleckými technikami ani formami kulturního dědictví, ale v duchu „experimentální kontinuity“ na ně navazují inovativním způsobem. Tím dokazují, že dnešní exponovaná polemika mezi „konservatismem“ a „novátorstvím“ ve výtvarném umění je do značné míry věcí účelové rétoriky. Uvedení autoři se věnují fenoménu struktury paměti, vizuálnímu (zároveň i duševnímu) vnímání světa kolem sebe, současnému chápání lidské tělesnosti, dnešní možnosti kontemplativního přesahu, ale i otázkám hybridní přírody či defragmentace reality. Vedle nevyřčeného uznávání (velmi „neaktuálního“!) pojmu krásy u nich najdeme i sžíravou kritiku vůči dnešní spotřebitelské společnosti.

Projekt se uskuteční na dvou místech: site-specific instalace v kostele sv. Vavřince a ne zcela tradiční galerijní prezentace v Galerii U Bílého jednorožce. Takto na dvě části rozdělený projekt ukáže odlišné (ale přesto spojené) rozměry tvorby tohoto okruhu umělců.

Během výstavy vyjde doprovodný katalog, který zmapuje tvorbu jednotlivých autorů i zdokumentuje podobu instalace obou částí výstavy.
kurátoři výstavy : Richard Drury a Michal Lazorčík