Upozornění

Soutěžte s P&J Music o vstupenky na koncert AVISHAI COHEN TRIO.

Tradiční matiné PSMU

23.1.2022, 10:00 – 12:00

Sbor, který v Kroměříži v roce 1903 založil významný pedagog a skladatel Ferdinand Vach, se poprvé představil už v témže roce.

Cena vstupenky: od 150,-  Kč

Ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia se mu podařilo sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce – progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti.

Účinkují:
Pěvecké sdružení moravských učitelů
Jiří Šimáček – sbormistr
Jiří Najvar – sbormistr a umělecký vedoucí