Digitální rodiče. Diskuze

Připravujeme děti na svět, který nenávratně zmizel? Vezeme mladou generaci na parním stroji do virtuální reality? Nad realitou a budoucností českého vzdělávání budou debatovat edukátor, publicista a autor knihy No Future Bob Kartous, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík a filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Doprovodný program k výstavě Nadějné vyhlídky.

Digitální rodiče. Diskuze
  • Adresa:
    Poupětova 1
    Praha 7 170 00

Moderovaná diskuze s edukátorem, publicistou a autorem knihy No Future (2019) Bobem Kartousem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petrem Gazdíkem a filozofem a ekonomem Tomášem Sedláčkem.

Dětství je téma, které historicky zažilo mnoho akrobatických proměn z hlediska společenského vnímání. Od dětí jako méněcenných a nedokonalých dospělých až po naprostou adoraci a snahu vytvořit pro dítě ráj na zemi. V našem světě, jenž chápe důležitost dětství pro celý budoucí život jednotlivce i společnosti, se ocitáme v konfliktu mezi dětstvím radosti, štěstí a naděje, které předkládáme dětem v různých popkulturních obrazech, a realitou krutosti a zneužívání, jež doprovázejí mnoho dětí na cestě k dospělosti. Vrženi do virtuálně-fyzického světa plného cukrů a kybercukrů ztrácíme společný jazyk i možnost setkávání na stejném hodnotovém poli. Vysoký standard nadbytku, v němž klesá potřeba porozumění a sounáležitosti, umožňuje život v paralelních světech. Jak dlouho ale?

Diskuze je doprovodnou akcí k výstavě Nadějné vyhlídky.