Oživené noční prohlídky v Muzeum Českého lesa v Tachově

5.11.2021, 17:00 – 20:00

V netradičním čase - večerních hodinách (první prohlídka od 17h, poslední od 20h) je možno navštívit Muzeum Českého lesa v Tachově v budově bývalého františkánského kláštera.

Také atmosféra je netradiční. Návštěvníci se pohybují ztemnělou budovou kláštera a klášterního kostela, která je osvícena pouze svitem svící. Cítit je kadilo a slyšet klášterní hudba. Průvodce seznámí s historii tachovského kláštera a s klášterním životem obecně. Krátké divadelní scénky jsou součástí prohlídky. Prohlídku zakončí návštěva speciálně osvícené klášterní zahrady s možností občerstvení teplým nápojem. Připraven bude také oheň pro opečení vlastní uzeniny.  Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme předprodej na telefonu 734722171.