Trafo Gallery uvádí: T 9-2-7 (JEDNOTA V ROZMANITOSTI) - výstavu k 15 letům Trafačky

18.11.2021 – 31.12.2021, 23:59

Trafo Gallery připravuje skupinovou výstavu 51 umělců k připomenutí 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka, jež vychází z principu tří vlivových skupin, které vědomě či podvědomě vznikaly v časovém horizontu existence Trafačky v bývalé vysočanské trafostanici. Ústřední umělci výstavy a zakládající členové spolku Trafačka Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš kolem sebe vytvářeli podhoubí umělců, se kterými Trafo Gallery úzce spolupracovala a pracuje dodnes.

Trafo Gallery uvádí: T 9-2-7 (JEDNOTA V ROZMANITOSTI) - výstavu k 15 letům Trafačky
  • Adresa:
    Pražská tržnice, Hala č. 14, Bubenské nábřeží 306/13,
    Praha 7, 170 00

Výstava s charitativním přesahem bude zahájena na státní svátek ve středu 17. listopadu 2021 od 19:00, kdy bude pokřtěna i souborná dvojjazyčná publikace shrnující všechny vystavující, a doprovázená texty Petra Vaňouse, Noemi Smolik, Magdy Danysz a Blanky Čermákové a rozhovorem se zakládajícími členy Trafačky. Autorem grafického zpracování publikace a vizuálu výstavy je Jiří Mocek.

Vystavují: Vojtěch Adamec, Andrea Baštýřová, Aleš Brázdil, Michal Cimala, Linda Čihařová, Epos 257, Václav Girsa, H3T architekti, Matěj Hájek, Anežka Hošková, Jakub Hubálek, Martina Chloupa, Matyáš Chochola, Blanka Jakubčíková, Jakub Janovský, Josefína Jonášová, Alžběta Jungrová, Jan Kaláb, Martin Káňa, Lenka Klodová, Martin Krajc, Jakub Matuška, Linda Mikolášková, Anna Neborová, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Jan Padyšák, Stanley Povoda, Michal Pustějovský, Tomáš Rasl, Michael Rittstein, Jakub Roztočil, Magdaléna Roztočilová, Dana Sahánková, Martin Salajka, Tomáš Skála, Ira Svobodová, Robert Šalanda, Pavel Šebek, Michal Škapa, Marek Škubal, Mark Ther, Pavel Tichoň, Zdeněk Trs, Jakub Tytykalo, Viktor Valášek, Dan Vlček, Jan Wölfchen Vlček, Ondřej Vyhnánek (X – DOG), Jan Vytiska, Zeb One.

Více informací na http://www.trafogallery.cz

Projekt Trafačka / Trafo Gallery je ojedinělým kontinuálně doložitelným transformačním modelem, který ve svém pohybu postupně mění strukturu, tj. rub i líc své podstaty. Na této základní tezi je postavena také koncepce výstavního projektu. Jejím záměrem je především prezentovat samotný proces proměny, který v sobě obsahuje jak obecnou sumarizující rovinu společenské transformace, tak celý systém drobného transformačního pohybu, který je vložen do samotných výtvarných děl.

Prezentována budou díla autorů na základě prostupných množin. Jádro tvoří tři autoři spojení s původní myšlenkou Trafačky a s jejím založením – Jan Kaláb, Jakub Nepraš a Michal Cimala. Od nich se rozvíjejí živelně utvářené osy, na něž se navazují další autoři pracující s různou intenzitou v různých médiích.

Je to jednoduše JEDNOTA V ROZMANITOSTI, co vytváří neopakovatelný profil staré i nové Trafačky, jednota v rozmanitosti, kterou kdesi v druhém plánu neustále prochází prvotní zakladatelská energie vložená do kdysi startujícího projektu, který původně neměl přežít víc, nežli pár let.

Vybraná díla výstavy budou sloužit na podporu Nízkoprahového denního centra Naděje U Bulhara, které se stará o handicapované, lidi žijící na ulici a seniory s potřebou zvýšené péče. Spolupráce Trafo Gallery s Nadějí je již tři roky trvající koncept, který plánujeme nadále rozvíjet.