Největší z obrů - Štefánikova hvězdárna

Sobota, 27.11.2021 18:10 | další termíny

„Kdybychom si na Zemi vzali na pomoc malý dalekohled, tak jak to před několika staletími udělal poprvé Galileo Galilei…“

Největší z obrů - Štefánikova hvězdárna

Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy, doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny. Opět se vydáme na virtuální výlet kosmickou lodí daleké budoucnosti. Kromě samotného Jupiteru je pořad zaměřen na průzkum jeho čtyř největších, tzv. galileovských, měsíců.

Pořad je vhodný pro: mládež a dospělé

Projekční sál: kinosál + kopule hvězdárny

Délka pořadu: 21 minut + pozorování s dalekohledem

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  planety Sluneční soustavy
  •  stavba planety Jupiter
  •  měsíce planety Jupiter

Termíny