Horizon - Planetárium Praha

1.12.2021, 19:30 – 3.12.2021, 20:30

Tento zcela unikátní japonský film přeložil profesor Petr Kulhánek.

Od počátku věků se lidé snažili zjistit a popsat to, co se skrývá v nezmapovaných koutech světa. Zvědavost a touha po poznání nás táhne kupředu i dnes a nutí nás ptát se: „Proč?“ Díky nim jsme založili různé vědní disciplíny, které nás dovedly od geocentrického systému k heliocentrickému, od teorie statického vesmíru k Velkému třesku a nyní nám ukazují cestu až za horizont viditelného vesmíru.

 

Vypravěče namluvil Radek Valenta.

Jazyková verze: Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek / školní skupiny pouze na objednání.

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  struktura a vývoj vesmíru
  •  druhy elektromagnetického vlnění (radiové, mikrovlnné, ...)
  •  reliktní záření
  •  historie kosmologie