Jozef Mrva: Low time (serigrafie) - Divadlo Horní Počernice

27.10.2021, 18:00 – 21:00

Jozef Mrva (1961, Trnava; žije a působí v Praze) je malířem, grafikem a grafickým designérem. 

Ve své volné tvorbě se v posledních letech věnuje převážně kresbě a serigrafii. Jeho detailní kresby buď vycházejí ze softwarově upravených fotografií, nebo jsou poloautomatickými, snovými improvizacemi. V malbě naopak volí výrazně hutný pastózní, uvolněnější styl s jistou mírou stylizace forem. Cyklicky se vrací k několika tématům – astronomii, detailům nočního města či v poslední době vrakům aut.

V technice sítotisku (serigrafii) - zastoupené na této výstavě se aktuálně zabývá procesem transformace v čase. Systematicky zaznamenává fragmenty městské krajiny přesycené vizuálním smogem billboardů, plakátů a reklam, pozvolna destruovaných povětrnostními podmínkami, nebo zásahem lidské ruky. Obrazový materiál někdy detailně překresluje černou tuši, jindy jej upravuje v grafických programech či fragmentárně prokládá tiskařskými rastry.

 

Výjimku tvoří serigrafie vraků. Ty jsou tematicky a formálně přesně vymezeny. Autorem pořízené fotografie rozpadlých aut se potkávají s rozpadlým digitálním obrazem.

 

Ačkoliv by náměty rozpadajících se aut, detailů nočního města i destruovaných velkoplošných reklam mohly působit nostalgicky, nejsou předkládány sentimentálně, ale zcela věcně s lehkou ironií.