Dny evropského dědictví ve Staré čistírně

18.9.2021, 10:00 – 22:00

V rámci Dnů evropského dědictví proběhne ve Staré čistírně odpadních vod 18. 9. 2021 akce pro veřejnost.

Můžete se těšit zajímavý program v průběhu celého dne. Prohlídky budou obohaceny o spuštěné parní stroje z roku 1903 a o plavbu na prámu v podzemí.

Prohlídky se budou konat od 10:00 každých 30 minut.

Dále budou po celý den probíhat jištěné výstupy na komín a další doprovodný program uvnitř budovy i ve venkovním areálu.

OBČERSTVENÍ:
Občerstvení bude zajišťovat Café TOVÁRNA a STOKABAR.
V nabídce bude káva, čaj, limo, víno i točené pivo a také sladké dobroty nejen ke kávě. Budete moct ochutnat naše speciální drinky na baru nebo různé druhy přípravy kávy v kavárně.

PARKOVÁNÍ:
Parkování je v areálu i před budovou v den akce zdarma.

"Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže
a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí."
zdroj: www.shscms.cz

Kde: Papírenská 199/6, Praha 6