Měsíc - Sen a skutečnost - Štefánikova hvězdárna

2.10.2021, 16:00 – 31.10.2021, 16:30

„Měsíc. Jeho chladný svit nás od nepaměti přitahuje a láká. Pohled na srpek Měsíce pozvolna plující nad potemnělým obzorem vyvolával v mysli člověka ty nejfantastičtější představy o jeho vzniku, původu a složení.“

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

Pořad je vhodný pro: 9. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 25 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik Měsíce
  •  historie pozorování a dobývání
  •  přistání na Měsíci
  •  stavba Měsíce a jeho povrch
  •  vliv Měsíce na Zemi