Anna Hulačová: Eating Planet

4.8.2021 – 19.9.2021, 23:59

Anna Hulačová získala v českém i mezinárodním prostředí současné umělecké scény jedinečné postavení díky svému svébytnému autorskému přístupu k médiu figurálního sochařství. Ve své práci používá tradiční materiály – dřevo, vosk nebo keramiku – ale také beton, který pro ni představuje symbol civilizačního nebo městského folklóru. Používání tradičních, řemeslných postupů spolu s odkazy k lidové tvorbě, spiritualitě nebo k meziválečným modernistickým uměleckým stylům přetváří do osobité umělecké výpovědi, která oslovuje svou sdělností a přístupností.

Na výstavě v Procházkově síni představí nejnovější soubor soch a sousoší, který reflektuje problematiku současného stavu zemědělství, prohlubování ekologické a environmentální krize a stavu odcizení mezi člověkem a půdou. Stylizované lidské postavy zbavené individuálních rysů se propojují se stroji, které obsluhují, a srůstají do nového hybridního celku. Výstava proběhne ve zkráceném termínu od 4. srpna do 19. září 2021, jelikož po jejím skončení se sochy přesunou na bienále Art Encounters do Rumunska.