Grandiózní - Divadlo Bravo!

Inscenace vychází z reality uměleckého života, ve kterém je existence uměleckého souboru závislá na štědrosti grantových komisí a nestabilní divácké přízni.

Grandiózní - Divadlo Bravo!
  • Adresa:
    Branická 411/63,
    Praha-Braník, 147 00

Hlavní příběhová linka sleduje proces a okolnosti vzniku “grandiózního představení”, kterému skupina performer obětuje doslova vše. Ve snaze vytvořit dílo, které přesáhne je samé, soustředí svůj čas, energii a prostředky do přípravy zásadního projektu, který má změnit jejich životy a obecné vnímání žánru, kterému obětovali neměřitelné prostředky, včetně svého zdraví. 

Okolnosti, které komplikují jejich snahu, vychází z reality uměleckého života, ve kterém je existence uměleckého souboru závislá na štědrosti grantových komisí a nestabilní divácké přízni. 

Umělci musí v průběhu tvorby svou vizi “Grandiózní” upravovat kvůli kolísavé ekonomické realitě a měnícímu se personálnímu stavu souboru. Jsou nuceni se vyrovnat s havarijním stavem cvičebního náčiní a nevyhovujícím tréninkovým prostředím. Snaží se vše zachránit domácím kutilstvím a svojí vynalézavostí.

Další dějové příběhy se odehrávají mimo zkušebny a pódia a reflektují reálné zkušenosti performer z jejich běžných životů. Jsou nuceni kombinovat každodenní zkoušení s normální prací, aby mohli zase zkoušet.

Přestože množství překážek je paralyzující, umělci jsou odhodlaní dotáhnout projekt do konce. Kvůli divákům, kvůli sobě, kvůli víře ve smysl svého úsilí.

Termíny