Výstava "Poslechněte mord ukrutný" ve Vlastivědném muzeu v Kyjově

17.5.2021 – 1.8.2021, 23:59

Výstava "Poslechněte mord ukrutný" představuje celou škálu tisků, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. Odtud také pramení jejich název "kramářské tisky".

V prostorách výstavní síně Vlastivědného muzea vKyjově na vás čeká mnoho originálů z muzejních depozitářů v Kyjově, Uherském Brodě a Uherském Hradišti nebo dřevěné tiskařské štočky zapůjčené Slovenským národným múzeem v Bratislavě. Název výstavy je pak odvozen od tragické události ve Svatobořicích z roku 1818, kterou vám autorky přiblíží prostřednictvím kramářské písně i hraného dokumentu.

 Přednáška autorek výstavy Mgr. Ester Vratislavské a Mgr. Věry Colledani na téma srovnání textu kramářské písně se skutečností najdete

na odkazu: https://///youtu.be/H66QNE0FsNU