Na Americkém jaru, v Litomyšli i ve vysílání České televize se představí mladé talenty Akademie MenART

18.6.2021 – 21.6.2021, 23:59

Mezinárodní hudební festival Americké jaro ve svém programu myslí na nejmladší generaci umělců. V pátek 18. června uvede od 18.00 v experimentálním prostoru NoD koncert s názvem ZUŠ Session, na kterém vystoupí absolventi Akademie MenART z mentorských tříd Marcela Bárty a Radky Fišarové. V rámci jednoho večera zazní výsledky práce 14 muzikantů ve věku od 12 do 19 let ze ZUŠ z různých koutů republiky, kteří rok pracovali se svými mentory.

Posluchače přesvědčí, že v přicházející generaci umělců se skrývají mimořádné talenty a rozhodně stojí za to jejich práci podporovat a sledovat. Právě Stipendijní Akademie MenART má za cíl mladé talenty vyhledávat a pomoci jim v dalším rozvoji. Čtvrtým rokem nabízí roční stipendijní program pod vedením profesionálů ve svých oborech, a to nejen v hudbě, ale i ve výtvarném umění či divadle a tanci. Koncert je rovněž součástí celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který letos probíhá mimořádně ve volném termínu do konce roku. Vstupenky na koncert jsou k dispozici na www.americkejaro.cz. S ohledem na omezené kapacity prostoru NoD bude koncert zaznamenán a rovněž uveden online 30. června na sociálních sítích Akademie MenART a Amerického jara.

Mladé talenty mohou obdivovat následující týden 21. června i diváci Česká televize. Ta uvede na ČT art záznam koncertu Naděje, který byl vyvrcholením loňského ročníku ZUŠ Open a představili se na něm jak absolventi druhého ročníku Akademie MenART, tak další talentování žáci základních uměleckých škol. Absolventi Akademie MenART se představí v nadcházejících týdnech také v rámci Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl.

MenART na Americkém jaru

V NoD v rámci Amerického jara zazní autorské skladby i improvizace stipendistů Marcela Bárty. Skupina Radky Fišarové se představí s pestrou interpretací jazzových standardů, muzikálových i populárních písní, vždy vybraných s ohledem na osobnost a zájmy mladého interpreta. Ve společné úpravě a originálním nastudování zazní např.  píseň Richarda Krajča a Petra Haradzina Srdce nehasnou. Očekávaným vyvrcholením a symbolickým odkazem večera pak bude premiérové uvedení Modlitby pro budoucnost od Tomáše Kača, jejímž vzkazem je symbolické „vstávej, hlavu vzhůru“. Program bude moderovat zpěvačka Marta Kloučková. Podpora, motivace a inspirace jsou důležitými atributy pro rozvoj nastupující generace umělců. Stipendijní program MenArt zvolil pro jejich naplnění cestu, kterou považuji za zvlášť přínosnou, protože podporuje nejen samotné studenty, ale také jejich pedagogy. Rozvíjí tak schopnost dialogu a otevřeného přístupu v procesu vzdělávání. Je nám ctí, že můžeme být alespoň touto formou součástí tak zásadního projektu, jakým je Stipendijní program MenArt,“ vysvětluje Zdenka Součková, ředitelka festivalu Americké jaro. Zakladatelka Akademie MenART Dana Syrová dodává: „Velmi si vážíme podpory festivalu Americké jaro. Pro studenty je velkou motivací připravit se pro takovou příležitost. Je to formující zážitek a je skvělé, že festival ve svém pestrém programu vyhrazuje samostatný prostor pro podporu vznikající umělecké generace.“

Koncert Naděje na ČT art

Česká televize uvede na 21. června na ČT art od 20.15 záznam benefičního koncertu Naděje na podporu Azylového domu Gloria z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Koncert byl symbolickou tečkou a současně vyvrcholením netradičního ročníku festivalu ZUŠ Open 2020 v době pandemie. Jeho hlavní linií bylo sdílení naděje prostřednictvím hudebního řetězu nejmladších interpretů–žáků základních uměleckých škol a jejich pedagogů ze zapojených škol z celé ČR. V průběhu večera vystoupili stipendisté Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART společně se svými mentory – operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou a houslistou Janem Fišerem a další žáci základních uměleckých škol. Pořadem provází Marcela Augustová. Azylový dům pro matky s dětmi Gloria a poradna Magdala poskytují krizovou intervenci, sociální služby a psychoterapii. Jejich činnost je možné podpořit na www.darujme.cz/projekt/1204059.

Mladé talenty na festivalech Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl

S výsledky práce dalších absolventů Akademie MenART se můžeme v nadcházejících týdnech setkat také na festivalech Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl. Na Smetanově výtvarné Litomyšli se díky spolupráci s Bohemian Heritage Fund a Zámeckým návrším ve společné výstavě představí hned dva ročníky absolventů Akademie MenART (v loňském roce nemohla výstava v Litomyšli kvůli pandemii proběhnout). Ve velkorysém prostředí Zámeckého pivovaru   se svými pracemi představí na 70 žáků, studentů a pedagogů, kteří pracovali pod vedením Alžběty Skálové, Michala Gabriela, Tomáše Císařovského a Richarda Loskota, jejichž díla budou také vystavena. Výstava bude zahájena 3. července a bude možné ji navštívit do 20. července. Vybraní absolventi sekce klasické hudby Akademie MenART se pak představí v programu hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 6. července v krásném prostředí Zámecké jízdárny. Vystoupí stipendisté ze tříd houslisty Jana Fišera, pěvkyně Kateřiny Kněžíkové, klavíristy Ivo Kahánka a flétnisty Jana Ostrého.

O Akademii MenART

Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART vznikla s cílem nejen vyhledávat a rozvíjet mladé talenty, ale také podporovat a inspirovat jejich pedagogy. Roční program proto absolvují žáci či studenti a jejich pedagogové společně. Pro nadcházející školní rok 2021/2022 mohli zájemci vybírat z oborů operní a muzikálový zpěv, hra na klavír, housle, saxofon, příčnou flétnu nebo skladba, divadlo, malba či komiks. S Akademií MenART dlouhodobě spolupracují přední umělci jako operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírní virtuos Ivo Kahánek, koncertní mistr České filharmonie a PKF Prague Philharmonia, houslista Jan Fišer a flétnista a vyhledávaný pedagog na mezinárodní scéně Jan Ostrý. Inspirativní setkání v hudebních žánrech bez hranic a autorské tvorbě povedou zpěvačka Radka Fišarová, saxofonista a hudební skladatel Marcel Bárta, hornista a dirigent Radek Baborák nebo choreograf a tanečník Jan Kodet. Nově role mentorů přijali klavírní virtuos Karel Košárek, malíř Martin Velíšek, ilustrátorka Lela Geislerová a básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog Petr Váša. Účast v programu, který zahrnuje několik intenzivních pracovních setkání v průběhu školního roku, pokrývá udělené stipendium. Program zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce, kterými jsou možnost inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobá spolupráce s kvalitním pedagogem. „MenART mi otevřel oči. Celý rok mi ukázal, jak různě se dá k výuce zpěvu přistupovat a také spoustu podstatných detailů v práci a chování žáků i učitelů. Myslím, že mě významně posunul jak v umění, tak v seberozvoji jako takovém“, říká například absolventka MenARTu Klára Muknšnáblová, která nyní studuje na konzervatoři. Prozatím prošlo akademií 276 absolventů, z nichž bylo více jak tři desítky přijato ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách u nás i v zahraničí.

ZUŠ Open je celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, v němž základní umělecké školy představují to nejlepší ze své činnosti, letos mimořádně v důsledku pandemie až do konce kalendářního roku 2021. Přináší program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice s cílem zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení respektu k tomuto způsobu vzdělávání a komunikace směrem k veřejnosti. Prezentuje celou šíři tvůrčího života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory.

Patron Akademie: RSJ
Mecenáš: Julius Prüger

Děkujeme podporovatelům: MHMP, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton, Erste Private Banking, Veolia, PVK

Speciální poděkování: MHF Pražské jaro, NF Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage Fund, Zámecké návrší, Město Litomyšl, MHF Americké jaro, OSA

Ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené

www.menart.cz