Brahms - Dvořák - Janáček - Státní opera

18.6.2021, 19:00 – 20:10

Koncert Sboru Státní opery představí skladby pro sbor s instrumentálním doprovodem.

Program:
Johannes Brahms: Čtyři zpěvy (Vier Gesänge) op. 17 pro ženský sbor, dva lesní rohy a harfu (Jakub Hořejší a Lenka Doležalová – lesní roh, Solenn Grand – harfa)

Leoš Janáček: Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany
(Solenn Grand – harfa, Jan Kalfus – varhany)

Antonín Dvořák: Mše D Dur "Lužanská" op. 86 pro sóla, smíšený sbor, varhany, violoncello a dva kontrabasy (Jan Kalfus – varhany, Štěpánka Kutmanová – violoncello, Tomáš Josifko a Zuzana Vojáčková – kontrabas)

Koncert Brahms – Dvořák – Janáček je příležitostí předvést pěvecké schopnosti Sboru Státní opery v pro něj neobvyklém repertoáru a s minimálním nástrojovým doprovodem. V programu zazní Brahmsovy romantické Čtyři zpěvy z roku 1860 pro ženský sbor, dva lesní rohy a harfu, Janáčkův Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany z roku 1901, resp. 1906 a Mše D dur, kterou Antonín Dvořák napsal v roce 1887 na žádost architekta a mecenáše Josefa Hlávky pro příležitost vysvěcení kaple u jeho zámečku v Lužanech. Mše bude provedena ve verzi s později skladatelem doplněnými hlasy violoncell a kontrabasů.