3. abonentní koncert v Opavě

Vaňhalovy symfonie byly v době svého vzniku řazeny mezi nejlepší symfonické skladby. Uváděl je i jeho slavný kolega Haydn. My však vyslechneme Koncert Es dur, který je jedním ze základních pilířů trumpetové literatury. Sólového partu se ujme Lucienne Renaudin Vary.

Cena vstupenky: 300 Kč
3. abonentní koncert v Opavě
  • Adresa:
    Opava

Jan Křtitel Vaňhal
Symfonie A dur
Joseph Haydn
Koncert pro trubku a orchestr Es dur Hob. VIIe/1
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 41 C dur “Jupiter” K 551
Lucienne Renaudin Vary – trubka
Janáčkova filharmonie Ostrava
Vojtěch Spurný – dirigent
Vaňhalovy symfonie byly v době svého vzniku řazeny mezi nejlepší symfonické skladby. Proslulost skladatele českého původu sahala až do Ameriky. Jeho symfonie uváděl i jeho slavný kolega a současník Joseph Haydn, jehož skladba bude následovat.
Haydnův Koncert Es dur z roku 1796 je jedním ze základních pilířů trumpetové literatury. Byl kuriozitou, protože byl napsán pro trubku s klapkami.

Symfonii C dur „Jupiter“ zkomponoval Mozart v roce 1788 ve Vídni. Autorem přízviska „Jupiter“, symbolizujícího monumentalitu symfonie, je pravděpodobně londýnský houslista a hudební podnikatel J. P. Salomon. Symfonie „Jupiter“ snad nejlépe dokládá mistrovství Mozarta a potvrzuje jeho přední místo mezi nejvýznamnějšími skladateli.

Koncert probíhá ve spolupráci se statutárním městem Opava, Opavskou kulturní organizací za finanční podpory Moravskoslezského kraje.