1. abonentní koncert v Opavě

1.7.2021, 19:00 – 20:30

Honeggerovo Letní pastorale, Beethovenova „Pastorální“ symfonie nebo Šostakovičův Koncert pro klavír a orchestr v podání klavíristy Federica Colliho pod taktovkou Petra Popelky.

Cena vstupenky: 300 Kč

Arthur Honegger
Letní pastorale H 31

Dmitrij Šostakovič
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 op. 102

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 6 F dur “Pastorální” op. 68

Federico Colli – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Petr Popelka – dirigent