Muzeum Podblanicka připomene nové archeo-nálezy i Benešovsko mistra Bubeníčka

18.5.2021 – 14.11.2021, 23:59

V Muzeu Podblanicka na Malém náměstí 74 budou otevřené od 18. 5. dvě výstavy. Výstava Pod povrchem jsme upořádali z nových archeologických nálezů Muzea Podblanicka. Výstava Kreslíř Oto Bubeníček reprezentuje zastoupené dílo v našem muzeu a je připomínkou 150ti let od narození tohoto významného malíře.

Doufejme, že situace bude příznivá, a přivítáme vás už v květnu v naší benešovské pobočce Muzea Podblanicka na Malém náměstí 74. Již od 18. 5. budou na vás čekat dvě výstavy: Pro fandy archeologie to bude výstava „Pod povrchem“, která ukáže výběr z nových archeo-nálezů muzea za poslední 3 roky.

Připomene mimo jiné dnes již slavný nález mincí z Čeliva ze srpna 2018, jehož součástí byly i dva zlaté uherské dukáty - Zikmunda Lucemburského a Albrechta I. Habsburského. A panely vám přiblíží průběh výzkumu od nálezové situace přes dokumentaci až po restaurování předmětů. Zastoupeny budou na výstavě i raně novověké nálezy např. kachlů a skla ze Sázavy či soubor nálezů z Komorního Hrádku z období od pozdního středověku až po baroko. Prvně vystaveny budou také unikátní dřevěné součásti jezu z Městečka u Nespek.

A zájemce o umění kolem roku 1910 a o poetiku lidových staveb Benešovska potěší výstava kreseb předního českého krajináře Oty Bubeníčka, od jehož narození letos uplyne 150 let. Na pražské akademii byl žákem Júlia Mařáka ale ovlivnil jej i Antonín Slavíček, a výstava vám přiblíží výběr z tužkových kreseb, na kterých Bubeníček jako milovník českého venkova zachytil při toulkách Benešovskem před I. válkou dožívající svět roubených stavení s chalupami, stodolami a košatými stromy. Právě komornější výběr děl nechává vyniknout jejich „staročeskou atmosféru“. Takže pokud to „korona“ dovolí, přijďte na archeo-výstavu i kus starého Benešovska z ruky mistra Bubeníčka.

 

Muzeum Podblanicka, pobočka Benešov, Malé náměstí 74