Liberecké fragmenty - Severočeské muzeum v Liberci

Expozice představuje dějiny města Liberce determinované jednotlivými předměty ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Státního okresního archivu Liberec, Jizerskohorského technického muzea a ze soukromých sbírek.

Liberecké fragmenty - Severočeské muzeum v Liberci
  • Adresa:
    Masarykova 111
    Liberec 1 460 01

Úvodní kapitolou je Zrod města, kdy stěžejním tématem je vývoj řemesel, nabytí městských práv a život na pozadí epidemií a válek. Následuje období bouřlivého 19. století s názvem Od městečka k metropoli severu, kdy ústředními motivy jsou pokrok a rostoucí sebevědomí města. Tuto kapitolu doplňuje malá část věnovaná především výrobě ve 20. století. Speciální sekci tvoří Divoký sever, kde jsou vystaveny exponáty z první světové války, z Muzea nacistického barbarství a završení představují předměty na hranici relikvií z roku 1968.

Videopozvánka