Dějiny regionu - Prácheňské muzeum v Písku

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozice navazuje kontinuálně na celek "Počátky hradu a města Písku", kde se návštěvník informuje o historii regionu od poloviny 13. století až do nedávných událostí roku 1989. 

Nejbohatší zastoupení sbírkovými předměty různého charakteru nabízí všechna dokumentovaná období.

 

Zájemce o historii zde nachází ukázky různých zbraní, keramiky, uměleckých předmětů a nábytku. Oblíbené jsou ukázky dobových platidel, městská pokladna a vybavení lékárny z období baroka.

Do novějších historických období patří prezentované poznatky doložené exponáty jakými jsou první snahy o průmyslovou výrobu v Písku, stavbu železnice, zavádění elektrického osvětlení ve městě, výstavba městské elektrárny. Ve vitrínách jsou k vidění předměty dokládající činnost různých starých píseckých závodů (např. známá továrna na tabák) a jiné. Kromě zdařilých modelů i originálních sbírkových předmětů lze připomenout vystavenou kopii známé daguerrotypie autora Lobethala z Vratislavi (z roku 1846), jejíž originál patří mezi nejvíce ceněné sbírkové předměty Prácheňského muzea v Písku. Závěr expozice "Dějiny regionu" přes dokumentované období 1. světové války, období 1. republiky, 2. světové války, osvobození a r. 1948, končí listopadem r. 1989 a krátkým obdobím po něm. Zde je namístě vhodné připomenout, že expozice (v celém muzeu) jsou pro svou přitažlivost doplněny figurínami postav v životní velikosti, které představují svým charakterem dokumentované celky.