Přírodovědná expozice - Ostravské muzeum

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Přírodovědná expozice Příroda a krajina Ostravska je členěna podle biotopů charakteristických pro Ostravsko. 

Přírodovědná expozice - Ostravské muzeum
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 1
    Ostrava 702 41

Místnosti představují biotopy zemědělské krajiny okolí sídel, lužních lesů v povodí řeky Odry, další části se věnují fenoménu rybničních soustav a vodních toků, které do Odry v Ostravě vtékají. Interaktivní biotop soutoku řek vytvořil umělec Petr Nikl. Na vodní a mokřadní biotopy navazují společenstva nivní louky a pastviny. Pak se nivní krajina kolem Odry zvedá na terasy a do pahorkatin, kde se zachovaly lesní porosty. Fenoménu průmyslového města, obklopenému haldami a průmyslovými areály, je věnována poslední místnost nazvaná městská krajina.