Corpus litterarum – stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozice zve všechny zájemce o osudy české literatury, obzvláště je vhodná jako doplněk školního výkladu pro žáky a studenty.

Představení významných výstav, které Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo, či na kterých se podílelo. Počiny, které Brno nevidělo, nebo ty, které vypovídají o formujících, klíčových etapách českého literárního vývoje: najdeme zde části výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo. (2013), Poklady Moravy (projekt připravený ve spolupráci s Národním muzeem a instalovaný v Praze v letech 2010–2011) a Normalizaci navzdory.