Pálená hlína v historických stavbách Moravy - Technické muzeum v Brně

12.10.2021 – 3.4.2022, 23:59

Výstava představí základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. 

Cihlová architektura bude rámcově představena v středoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici. Důraz bude kladen především na architekturu středověku, jako počátek užívání cihel, a to jak v prostoru středověkých měst, šlechtických sídel, tak sakrálních staveb (kostely, kláštery), dále na vývoj cihlové architektury v rámci základních slohových etap novověku a využití cihly ve stavbách budovaných v souvislosti se společenskými změnami způsobenými průmyslovou revolucí 19. století.