Rajlich 100: Hommage à Jan Rajlich + Jan Rajlich & Bienále Brno - Místodržitelský palác

25.9.2020 – 8.8.2021, 23:59

Mezinárodní plakátová akce připravená Janem Rajlichem ml. a Sdružením Bienále Brno představí 100 původních autorských plakátů, vytvořených na základě výzvy stovkou designérů z 30 zemí světa jako poctu zakladateli Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, malíři a grafikovi Janu Rajlichovi st. (1920–2016).

Autor výstavy Jan Rajlich ml. vycházel v zadání pro vyzvané designéry ze skutečnosti, že Jan Rajlich st. proslul ve světě jako: tvůrce plakátů, typograf, průkopník jednotného vizuálního stylu a informační grafiky v Československu; zakladatel Mezinárodního bienále grafického designu v Brně a 30 let prezident jeho organizačního výboru (1963–1992); publicista, pedagog a organizátor kulturního života; usiloval ve své tvorbě o propojení mezi designem a uměním; propagoval design vizuálních komunikací a jeho respekt ve společnosti.

Vyzvaní autoři zaslali digitální data originálních návrhů plakátů s uvedenými tématy, jež budou pro výstavu vytištěny v Brně. Mezi oslovenými osobnostmi, které již své návrhy do Brna zaslali, jsou například Xavier Bermúdez, organizátor Bienále plakátu v Mexiku, Uwe Loesch z Německa, Mehdi Saeedi z Íránu, Chen Pingbo z Číny, Ken Cato z Austrálie a nebo i nedávno zesnulý designér Dan Reisinger z Izraele. K výstavě bude vydán katalog s reprodukcemi všech vystavených plakátů.

Projekt je záměrným časovým pozastavením tradičního bienálového maratonu, s cílem podívat se na historii Bienále Brno ze zpětné perspektivy tvůrčího osudu jejího zakladatele Jana Rajlicha, významné brněnské osobnosti mezinárodního významu, jehož zásluhou je Bienále Brno a město Brno trvale zakotveno na mezinárodní mapě grafického designu.

Výstava Rajlich 100 v Pražákově paláci pak představuje analytický výběr z Rajlichovy celoživotní tvorby.