Seznamte se s uměním ve sbírkách Národní galerie Praha - Veletržní palác

10.12.2020 – 8.7.2021, 23:59

Cyklus komentovaných prohlídek 2020/2021.

Seznamte se s uměním ve sbírkách Národní galerie Praha - Veletržní palác
 • Adresa:
  Dukelských hrdinů 530/47,
  Praha 7, 170 00

Víte, v kolika budovách se nachází expozice Národní galerie Praha? Prostřednictvím nového programu se seznámíte nejen se šesti objekty, ve kterých aktuálně NGP působí, ale také s díly, která se v jejich expozicích nacházejí. Národní galerie Praha připravila pro širokou veřejnost cyklus komentovaných prohlídek, který ji seznámí s objekty NGP a uměleckými díly, která v sobě skrývají. Cyklus je určen všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s uměním, o něž NGP pečuje. Přednášet budou edukátoři/rky a kurátoři/rky NGP.

Základní info

Den a čas: vždy ve čtvrtek 16.30⁠–⁠17.45
Kurz probíhá od 10. prosince 2020 do 1. července 2021 (s výjimkou 24. 12., 31. 12. 2020, 18. 3. a 1. 4. 2021).
Zápis probíhá od 25. září 2020 prostřednictvím GoOut.
Místo konání
 • Klášter sv. Anežky České (AK): U Milosrdných 17, Praha 1
 • Palác Kinských (PK): Staroměstské náměstí 12, Praha 1
 • Schwarzenberský palác (SCHWP): Hradčanské náměstí 2, Praha 1
 • Šternberský palác (ŠP): Hradčanské náměstí 15, Praha 1
 • Veletržní palác (VP): Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Cena: předplatné zahrnuje 26 komentovaných prohlídek či přednášek.
 • Základní: 4 000 Kč
 • Pedagogové, studenti, senioři nad 65 let, členové Klubu přátel Národní galerie Praha (pouze kategorie Přítel plus a Podporovatel): 3 600 Kč

Hradí se ve dvou splátkách po 2 000 Kč (resp. 1 800 Kč) ⁠–⁠ 1. splátka při registraci přes GoOut a 2. splátka v roce 2021 (do 31. ledna 2021).

Změna programu vyhrazena. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo akci zrušit. V případě vyhlášení mimořádných opatření vlády ČR z důvodu ochrany veřejného zdraví či jiných epidemiologických opatření může v krajním případě nastat změna termínů. Hygienické podmínky konání kurzu (roušky, dezinfekce, bariéry) budou v průběhu konání kurzu upravovány na základě platných předpisů. 

Program

2020
10. 12. Architektura Anežského kláštera a život jeho zakladatelky sv. Anežky České, komentovaná prohlídka, AK
17. 12. Ikonografie středověkého umění (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře), komentovaná prohlídka, AK
2021
7. 1. Umění 1. poloviny 14. století (Madona zbraslavská, Mistr Michelské madony), komentovaná prohlídka, AK
14. 1. Umění 2. poloviny 14. století (Mistr Theodorik, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi), komentovaná prohlídka, AK
21. 1. Umění doby Václava IV. (Epitaf Jana z Jeřeně, Mistr Třeboňského oltáře), komentovaná prohlídka, AK
28. 1. Umění za vlády Jagellonců (Mistr Svatojiřského oltáře, Monogramista IP), komentovaná prohlídka, AK
4. 2. Představení Sbírky grafiky a kresby: Petr Paul Rubens a mistři rytci antverpští, komentovaná prohlídka grafického kabinetu, SCHWP
11. 2. Jeviště barokního umění (P. P. Rubens, F. Hals, K. Škréta, P. Brandl, M. L. Willmann), komentovaná prohlídka, SCHWP
18. 2. Cesty napříč Evropou ⁠–⁠ umělci v 16. a na počátku 17. století (A. Dürer, L. Cranach st., A. Bronzino, El Greco), komentovaná prohlídka, SCHWP
25. 2. Obraz uměleckého života v rudolfínské Praze a expozice barokního sochařství (B. Spranger, J. Heintz st., H. von Aachen, F. M. Brokoff, M. B. Braun), komentovaná prohlídka, SCHWP
4. 3. Vlámská a holandská města na mapě umění 17. století (Antverpy, Haarlem, Amsterdam, Leyden ⁠–⁠ P. P. Rubens, A. van Dyck, R. Savery, J. Steen), komentovaná prohlídka, ŠP
11. 3. Významná umělecká centra 14. a 15. století (Siena, Florencie, Benátky, Záalpí ⁠–⁠ Bernardo Daddi, L. Monaco, C. Rosseli, H. Raphon), komentovaná prohlídka, ŠP
25. 3. Otevřený depozitář Umění Asie, komentovaná prohlídka, VP
8. 4. Člověk 19. století ⁠–⁠ podoby/možnosti portrétu (K. Purkyně, P. Picasso, E. Filla), komentovaná prohlídka, VP
15. 4. Svět člověka 19. století I ⁠–⁠ žánrová malba a zátiší (J. Schikaneder, J. Navrátil, P. Cézanne), komentovaná prohlídka, VP
22. 4. Svět člověka 19. století II ⁠–⁠ krajinomalba od Vysočiny k Severnímu moři (A. Slavíček, J. Mařák, A. Sisley), komentovaná prohlídka, VP
29. 4. Historická a náboženská malba 19. století (Ch. Ruben, J. Mánes, F. Ženíšek), komentovaná prohlídka, VP