Neklidná kresba: Krajiny Antonína Slavíčka

14.12.2020 – 14.4.2021, 23:59

Kresby Antonína Slavíčka (1870⁠–⁠1910) představují méně známou polohu jeho převážně malířského díla v impresionistickém stylu.

Jeho kresby představují „dojmy prchavých nálad“, které zachycoval při svých toulkách přírodou. V náčrtech k obrazům i v pohotových skicách z Prahy, ale také z Vysočiny či z Dalmácie, usiloval o stále expresivnější uchopení krajiny. 

Kurátorka: Petra Kolářová

Grafický kabinet, 4. patro