Pošlete své práce do výtvarného trienále

Muzeum Českého lesa v Tachově od r. 2009 každé tři roky vyhlašuje soutěž pro neprofesionální výtvarníky O cenu Franze Rumplera. Soutěž pro účastníky ve věku 16+ je dělena do kategorií malba, kresba, grafika. Každý účastník může bezplatně přihlásit jednu práci. Za další práce do maximálního počtu 5 na účastníka jsou přijímány poplatky ve výši 100Kč za kus.

Pošlete své práce do výtvarného trienále
  • Adresa:
    Třída Míru 447
    347 01 Tachov

Na webu muzea na odkaze  https://www.muzeumtachov.cz/vytvarne-trienale-857.html jsou ke stažení propozice soutěže a přihláška. Díla s přihláškou a kopií dokladu o zaplacení poplatku musí být pořadateli doručena do 11. 4. 2021 buď osobně či poštou. Výsledky soutěže budou vyhlášeny (pokud to dovolí aktuální opatření) na vernisáži výstavy vybraných soutěžních prací 4. 5. v 17h. Práce hodnotí porota složená z profesionálních výtvarníků a galeristů. Cenou je originální skleněná plaketa s portrétem malíře, profesora vídeňské akademie umění F. Rumplera (1848 – 1922), tachovského rodáka, podle nějž je soutěž pojmenována. Výstava potrvá v muzeu do 20. 6. Pořadatel práce nezasílá zpět. Jsou k vyzvednutí v muzeu po skončení výstavy.