OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ KPEP ČR 2021 - Výstaviště Lysá nad Labem

Otevřené mistrovství KPEP ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií.

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ KPEP ČR 2021 - Výstaviště Lysá nad Labem
 • Adresa:
  Masarykova 1727
  Lysá nad Labem 289 22

Výstavní podmínky:
Soutěž je vyhlášená pro všechny bez rozdílů státní nebo klubové příslušnosti s vlastními odchovy kroužkovanými kroužky předepsané velikosti. (další značení je nepřípustné). Platné i pro udělení titulu Mistr KPEP ČR.
Posuzuje se dle národních standardů. Posuzovatele deleguje KPEP ve spolupráci se Sborem posuzovatelů ČSCH.
ZÁSTUPCE MANAŽERA VÝSTAVY pro HALU A2: Josef Markytán tel: 773 056 006
Rozdělení výstavy pro vyplnění přihlášek dle výstavních tříd:
Kategorie:
• D barevný kanár (vystavuje se ročník 2020)
o sk. D1 lipochromoví
o sk. D2K melaninoví
o sk. D2N neklasicky melaninoví

Garant kategorie:
Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: [email protected]
Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý

• E postavový kanár (vystavuje se ročník 2020)
o sk. EA kadeřaví
o sk. EB postojoví
o sk. EC figurální
o sk. ED chocholatí
o sk. EE kreslení

Garant kategorie:
Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: [email protected]
Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý


• F drobné exotické ptactvo (vystavují se ročníky 2019 a 2020)

 • sk. FZE zebřička
 • sk. FCH chůvička
 • sk. FRY rýžovník
 • sk. FPA pásovník
 • sk. FAG amadina Gouldové
 • sk. FOST ostatní

  Garant kategorie:
  Milan Justel tel.: 723 683 651
  e-mail: [email protected]
  Martin Chocholouš tel: 606 628 553
  Michal Vít tel: 731 917 298

  • G pěnkavovití (vystavují se ročníky 2019 a 2020)
 • sk. G pěnkavovití
  Garant kategorie:
  Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
  e-mail: [email protected]
  Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý

  • H kříženci (vystavují se ročníky 2019 a 2020)
 • sk. H kříženci
  Garant kategorie:
  Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
  e-mail: [email protected]
  Svetozar Tsvetanov, Jiří Tichý

  • I andulka (vystavují se ročníky 2019 a 2020)
 • sk. I1 výstavní andulka
 • sk. I2 barevná andulka
  Garant kategorie:
  Karel Novák
  tel. 737 814 727
  e-mail: [email protected]
  • J agapornis (vystavují se ročníky 2017, 2018 a 2019)
 • sk. AR agapornis růžohrdlý
 • sk. JF agapornis Fischeri
 • sk. JP agapornis škraboškový
 • sk. JL agapornis růžohlavý
 • sk. JN agapornis hnědohlavý
 • sk. JC agapornis šedohlavý
 • sk. JT agapornis etiopský
 • sk. JO agapornis oranžolící
  Garant kategorie:
  Petr Vopálka
  tel. 728 325 744
  e-mail: [email protected]
  Soutěž agapornisů probíhá v rámci Polabského derby agapornisů
  • Výstavní pravidla a přihlašovací formulář je vyvěšen na stránkách klubu
  • www.czagapornisclub.eu

  • K1 malý papoušek (vystavují se ročníky 2018, 2019 a 2020)
 • sk. KN neoféma
 • sk. KP papoušíček
 • sk. KA alexandr
 • sk. KR rosela
 • sk. KY pyrura
 • sk. KZ papoušek zpěvavý
 • sk. KO ostatní papoušci rodu „Psephotus“
 • sk. KS ostatní papoušci

  Garant kategorie:
  Karel Novák
  tel. 737 814 727
  e-mail: [email protected]

  • K2 korela (vystavují se ročníky 2018, 2019 a 2020)
 • sk. KKA přírodní řada
 • sk. KKB bělohlavá řada

  Garant kategorie:
  Jaroslav Nesvorný
  tel. 603 269 636
  e-mail: [email protected]

  Ve všech kategoriích je přípustné vystavit novinky, které ještě standard neuznává, nicméně bez bodového ohodnocení a mimo soutěž.
  Výstavní třída, skupina, kategorie vzniká, pokud je obsazeno 6 ks ptáků od 3 chovatelů. Třídy, skupiny a kategorie se neslučují. Posouzení je bodovým systémem, včetně poznámky posuzovatele proč.
  Soutěží se pouze v jednotlivcích. Při rovnosti bodů dle potřeby určují vítěze všichni přítomní posuzovatelé většinou hlasů.
  Ohodnocení výsledků bodování:
  Vítěz třídy a 2,3 místo ve třídě – kokarda
  Vítěz skupiny – TITUL MISTR ČR - pohár, kokarda
  Vítěz kategorie a 2,3 místo v kategorii - pohár , kokarda
  Vítěz výstavy – pohár, kokarda
  Speciální ceny:
  Pohár Mistr KPEP pro nejlepšího ptáka od člena KPEP
  Putovní pohár pro vítěze Polabského derby agapornisů
  Pohár ČKCHK pro nejlepší korelu
  Pohár předsedy ČSCH pro nejlepšího ptáka přírodního zbarvení
  V čem se vystavuje:
  Kategorie D, E, F, G, H v kartonových bodovacích klecích dodaných pořadatelem včetně krmítka a napáječky, kategorie I, J, K1, K2 ve vlastních bodovacích klecích včetně krmítka a napáječky (typ a velikost je dle standardu).
  Standartní krmení pro danou kategorii zajišťuje pořadatel výstavy.
  Přihlášky, platby, veterinární požadavky:
  Jednotná přihláška ke stažení zde:jednotná přihláška Mistrovství ČR 2020
  Chovatel vyplní všechny kolonky a zašle dle rozdělení emailem danému garantovi. Kontakty na garanty najdete pod jednotlivými kategoriemi.
  Uzávěrka přihlášek je 6.11.2020 do 24:00 hodin.
  Chovatel dodá při přejímce i doklad o zdravotní způsobilosti – formulář zde: veterinární osvědčení Stačí podepsané chovatelem, nikoliv razítko veterináře.
  V případě, že se na ptáky vztahuje legislativa EU či CITES, předloží i tyto dokumenty!
  Jednotné startovné činí 100,-Kč / 4 EUR na chovatele. Platba garantovi při přejímce ptáků.
  MOŽNOST ZAPŮJČENÍ BODOVACÍ KLECE TYP MALÝ PAPOUŠEK - ZÁPŮJČKA PO DOBU VÝSTAVY 20,- Kč.
  Kdy a jak se odvolat proti výsledkům:
  Odvolat se proti výsledkům lze pouze v den posouzení do 18 hodiny. Odvolání řeší na místě manažer výstavy, na požádání vystaví odvolávající se mu písemné vyrozumění.
  Katalog
  Katalog bude pouze v elektronické verzi, dostupný na www.vll.czwww.kpep.czwww.agklub.cz
  Vystavovatelé katalog obdrží na vyžádání emailem, přímo na výstavišti bude ke stažení QR kódem.
  Prodej ptactva
  Tento prodej a jeho obsah je zaštiťován pod garancí KPEP pouze pro vystavovatele daného ročníku Mistrovství ČR, přičemž si KPEP za uvedené služby ponechává 10% ze smluvní ceny ptáka. Pořadatelé výstavy mají výjimku z povinnosti platit uvedených 10%. Cena je určena při přejímce zvířat do prodeje, odsouhlasena a podepsána majitelem na základě přihlášky do prodeje – ke stažení zde: přihláška do prodeje
  a po celou dobu prodeje viditelně umístěna na prodejním místě. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno.
  Podrobnosti si zájemce z řad vystavovatelů domluví s garantem prodeje:
  Josef Markytán tel: 773 056 006; [email protected]
  PRODEJNÍ STÁNEK KPEP JE UMÍSTĚN V HALE A2.
  PRODEJNÍ PTÁCI JSOU UMÍSTĚNI V BODOVACÍCH KLECÍCH DLE TĚCHTO PODMÍNEK:
  TYP I. 30-34x15-16x29 2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
  TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, korela, pyrura

  Termíny:
  • Příjem ptáků 11.11. od 9 do 18 hodiny, v případě využití svozu pak dle harmonogramu svozu 10.11. - harmonogram svozu najdete v záložce Svoz a rozvoz přihlášených ptáků
  • Posouzení 12.11.
  • Výstava pro veřejnost 13. – 16.11. – 9-17 hodin, poslední den do 16 hodin.
  • Vyhlášení výsledků – 15.11. v 15:00
  • Ukončení a výdej ptactva – 16.11. v 16 hodin, rozvoz pak 17.11. opět dle harmonogramu
  Seznam výstavních tříd najdete v záložce VÝSTAVNÍ TŘÍDY.


  V Lysé nad Labem15.10.2020 Ladislav Žoha, předseda KPEP, manažer výstavy