Jakub Roztočil: What's the Frequency?

28.1.2021 – 7.3.2021, 23:59

Chybí Vám stejně jako nám osobní kontakt s uměním? Nebudeme čekat na nová vládní opatření a srdečně Vás zveme k individuálním schůzkám u nás v Trafo Gallery.

Jakub Roztočil: What's the Frequency?
  • Adresa:
    Pražská tržnice, Hala č. 14, Bubenské nábřeží 306/13,
    Praha 7, 170 00

Od počátku ledna nainstalovaná výstava Jakuba Roztočila: What´s the Frequency? je pro to jako stvořená. Vystavujeme obrazy a sochy generované strojem na základně vlnových délek, obohacených tzv. teplým šumem, režírované Jakubem Roztočilem. Výstava bude zahájena bez vernisáže ve čtvrtek 28. ledna 2021, přístupná bude pro individuální návštěvy podle předchozí domluvy. K výstavě připravujeme stejnojmennou publikaci v česko-anglickém vydání.

Tvorbu Jakuba Roztočila (*1979) lze stručně charakterizovat za použití klíčových slov zvuk - hmota - harmonie. Vzhledem k tomu, že je především procesuálním tvůrcem, byla by tato triáda s dalšími proměnnými, aplikovatelná i dialekticky. Zvuk v různých podobách např. tónových smyček je pro něj popudem a východiskem. Hmota je zastoupena barvou, podložkou, sochařským materiálem a strojem. Výsledkem zkoumání by následně měla být harmonie, pro níž je podstatný princip náhody a chyby vstupující do inscenovaného procesu. Napodobuje podmínky,které jsou v intelektu spojeny s vesmírným řádem. 

Většina Roztočilových děl vzniká za pomoci přístroje bez dotyku lidské ruky jako svého druhu živý dialog mezi umělcem v roli demiurga a stroje coby mediátora myšlenky. Zajímá ho dobrodružství vyjevování a emanace za použití mechaniky. V tomto případě je percipientem, ale zároveň i tím, kdo je součástí toho, co jej přesahuje - přírody i univerza. Evokuje bytí v nebytí. Jedná se o autorskou touhu po hledání existence, vlastního místa ve světě a kultuře za použití generovaného umění. Jakub Roztočil si pokládá ontologické otázky, kdy se pokouší vymezit a také zpochybnit plynutí lineárního času. Velký důraz přikládá na význam rytmu, pravidelnosti a cykličnosti. Zajímá jej, co se všechno naruší, pokud se objeví nahodilost ve složitém soukolí univerza, v němž se člověk ocitá během tvůrčího děje. Pohyb je zde paradoxem, kdy využívá fyzikální vlastnosti vytčeného média a všímá si náhody. 

Kurátor: Adam Hnojil

Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace shrnující autorovu tvorbu posledních let, doplněná o text Adama Hnojila, kurátora výstavy a historičky umění Barbory Kundračíkové, spolu s autorským textem Jakuba Roztočila o sobě.


Více informací na www.trafogallery.cz.