Farák fest 2021

7.8.2021

Farák Fest je jednodenní regionální festiválek zaměřený především na české skupiny a interprety.

Mnohokrát děkujeme Všem, kteří se v minulých letech rozhodli Farák Fest navštívit a přispět tak neopakovatelnou atmosférou k celkovému průběhu akce.