Za kvetoucí měsíčnicí

22.5.2021, 6:00 – 19:00

V sobotu 22.5.2021 se uskuteční druhý pokus 21.ročníku tradiční turistické a cykloturistické akce vedoucí nádhernou přírodou okolí Kamenického Šenova a Lužickými horami.

Cena vstupenky: startovné 20-30,- Kč

Pěší trasy

Pohodová trojka (3 km)
Poznávací osmička (8 km)
Rodinná čtrnáctka (14 km)
Mlýnská dvacetšestka (26 km)
Milštejnská padesátka (50km)
Pěší trasy 3,8 a 1č km budou navíc spojeny s jízdou historickými autobusy.
Cyklotrasy:
Retro třicetdvojka (32 km) – pouze na „starých“ kolech typu skládačka, favorit, Ukrajina…..
Jedlovská čtyřicettrojka (43 km)
Mařenická šedesátka (60 km)
Lužická sedmdesátpětka (75 km)
V cíli každý účastník obdrží pamětní list a upomínku na akci. Pro všechny účastníky je u kontroly Křížový buk připraveno malé občerstvení.
Přijďte se podívat na místa, která navštívila třeba Pyšná princezna nebo Hodinářův učeň a samozřejmě na měsíčnici vytrvalou, jejíž největší výskyt v ČR je v přírodní rezervaci Líska.
www.zakvetoucimesicnici.cz
www.facebook.com/mesicnice
www.instagram.com/zakvetoucimesicnici
www.twitter.com/mesicnice
Hlavní pořadatel: Spolek Lunaria Kamenický Šenov
Spolupořadatelé: Město Kamenický Šenov