Paradox: Kreativní učení v době covidové

20.1.2021, 18:00 – 19:30

Umění a kreativita nám umožňují lépe pochopit svět kolem nás. Zejména nyní, kdy je třeba se rychle orientovat, adaptovat na nové podmínky, kriticky myslet a hledat nová řešení nečekaných problémů. Jakou roli v aktuální situaci může a má mít kreativní učení? Může nám umělecká kreativita pomoct při překonávání bariéry prolínání světa klasické offline a nastupující online výuky? 

Umění a kreativita byly a jsou prostředkem, jak lépe pochopit svět kolem nás. Zejména v této době, kdy je třeba se rychle orientovat, adaptovat na nové podmínky, kriticky myslet a hledat nová řešení nečekaných problémů, se opět ukazuje jejich význam. Jakou roli v aktuální situaci může a má mít kreativní učení? Může nám umělecká kreativita pomoct při překonávání bariéry prolínání světa klasické offline a nastupující online výuky v rámci celkové hybridizace vzdělávacího prostředí a procesů se v něm odehrávajících? A v čem se kreativní učení odlišuje od jiných způsobů učení?

Hosté diskuze

Tereza Dobiášová – zakladatelka dětského muuuzea UUUL
Eva Jiřička – umělkyně
Marcel Gabriel – učitel ZŠ Strossmayerova
Petr Peřinka – projektový manažer, Kreativní Praha

Diskuzi budeme streamovat živě ve středu 20. ledna od 18 hodin na Youtube a Facebooku Centra DOX