Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století - Španělská synagoga

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozice je instalována po obvodu hlavního sálu v přízemí Španělské synagogy a v prostoru galerie v patře.

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století - Španělská synagoga
  • Adresa:
    Vězeňská 141/1
    Praha 1 110 00

Stálá expozice, otevřená ve Španělské synagoze dne 25. listopadu 1998, je věnována dějinám Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti, sleduje tak osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století do poválečného období a navazuje na první část historické expozice (od počátků židovského osídlení v 10. století do roku 1780), která je umístěna v Maiselově synagoze.