FUK: Festival umění a kreativity ve vzdělávání

20.1.2021 – 6.2.2021, 23:59

Zajímají vás nové trendy ve vzdělávání, které pracují s kreativitou a kritickým myšlením? Jak mohou kreativita a umění pomoct překonávat bariéry mezi online a offline světem? Nenechte si ujít FUK! Čekají vás diskuze, rodinné dílny, přednášky, online performance nebo kreativní workshopy pro děti, rodiče i učitele.

Název FUK odkazuje na současný stav školství, který nám není lhostejný. Nové trendy (nejen ve vzdělávání) stojí na rozvoji kompetencí uplatnitelných v 21. století a jemných dovednostech (soft skills), které zastřešují kreativita a kritické myšlení. Umění je prostředek, jak tyto dovednosti rozvíjet a zároveň chápat okolní svět. Jakým způsobem pomohla současná, v mnoha ohledech nepříznivá situace nastartovat změny ve vzdělávání? Byly kreativita a umění nástroji při překonání bariér mezi online a offline světem a inovačním hybatelem, nebo ne? Co mohou a měly by ovlivnit děti?

První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. Staňte se na chvíli designérem nebo architektem, sdílejte své příběhy nebo si vyzkoušejte na vlastní kůži, co má společného učení jazyků nebo fyzika s tancem. Program bude dle možností probíhat v online i offline formátu.

Protože nám to není FUK!