VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY - Dožínky a posvícení - Národopisná expozice Národního muzea

Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo období sklizně a co znamená stínat kohouta? 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY - Dožínky a posvícení - Národopisná expozice Národního muzea
  • Adresa:
    Kinského zahrada, 98,
    Praha 5, 150 00

Žáci se dozvědí, jaké lidové zvyky a tradice jsou typické pro dožínky a posvícení, a jak probíhaly poutě. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit dožínkový věneček.

Edukační program je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).

Objednávky: [email protected]

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: dožínky, sklizeň, posvícení, poutě, lidové zvyky a tradice

Výstupy žák: zná slavnosti zralého léta a podzimu, lidové zvyky a tradice spojené s tímto obdobím; vysvětlí pojmy dožínky, posvícení a poutě

Cílová skupina: Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ
Délka: 
90 minut
Počet žáků: 
max. 25
Cena: 
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma