Astronomie - Národní technické muzeum

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v českých zemích.

Astronomie - Národní technické muzeum
  • Adresa:
    Kostelní 1320/42
    Praha 7 170 00

Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd v podobě unikátních sbírkových předmětů. Úvodní část eliptického půdorysu Z dějin astronomického poznání představuje nejvýznamnější mezníky v dějinách astronomie v časovém rozpětí cca 6 000 let. Nejstarším předmětem sbírkového fondu je meteorit nalezený roku 2005 v Argentině na území Campo del Cielo, starý téměř 5 000 let.

Druhá část expozice Z dějin astronomických přístrojů ukazuje v šesti tematických kapitolách přístroje používané v astronomii v různých historických obdobích od 15. do 20. století. Těžiště prezentace je situováno do 16. – 17. století, kdy v Praze, sídelním městě císaře Rudolfa II., pracovali nejvýznamnější astronomové doby – Tycho Brahe a Johannes Kepler. Také 18. století s armilárními sférami, měřícími přístroji, globy, slunečními hodinami a dalšími předměty dává nahlédnout do podivuhodného světa astronomů, geometrů, kartografů a počtářů, ale i navigátorů lodí. Principy používání přístrojů a pomůcek i uvedení do současných poznatků astronomie zajišťují obrazovky s animovanými a dokumentárními filmy.

Expozice Keplerova muzea

V prostoru před vstupem na střechu NTM se nachází část expozice Keplerova muzea, které bylo od roku 2009 přístupné na Starém Městě v Karlově ulici. Expozice tematicky navazuje na expozici Astronomie. Na  panelech je zde možné se seznámit s životem, objevy i spisy Johannese Keplera. Expozice je přístupná v rámci edukačních programů po objednání na [email protected].