#Datamaze: Začarovaný kruh - dlouhodobý projekt Centra současného umění DOX

Telefon se stal naším amuletem, propojené počítače symbolem planetárního vědomí a superpočítače příslibem nesmrtelnosti lidské mysli. Ale kam se poděla naše představivost? Jak naše rozhodování ovlivňuje virtuální rozhraní a jak se vypořádat s deepfakes? Projekt doplňuje řada workshopů pro posilování digitální gramotnosti určených všem generacím.

#Datamaze: Začarovaný kruh - dlouhodobý projekt Centra současného umění DOX
  • Adresa:
    Poupětova 1
    Praha 7 170 00

Díky akceleraci, kterou umožnily digitální technologie v druhé polovině 20. století, jsme se ocitli ve stadiu vývoje, kdy se na svět díváme jak z vesmírné, tak nanoperspektivy. Zpřesňování, očišťování a zdokonalování nás vede ke komplexnosti, díky které konstruujeme podobu našeho světa a názor na něj. Data a datafikace se staly hnacím motorem našeho vývoje.

V pořadí již třetí expozice projektu #DATAMAZE, rozvíjeného od roku 2018, přináší metaforu začarovaného kruhu. Na jedné straně s sebou digitální technologie přinášejí určitý magický prvek – telefon se stal naším amuletem, propojené počítače symbolem planetárního vědomí a superpočítače příslibem nesmrtelnosti lidské mysli. Na straně druhé si musíme neustále klást otázku: kdo je to člověk? Počítače a telefony jsou již jeho protézou, rozšířenou imaginací. A vždy musíme tuto imaginaci restartovat, pokud zjistíme, že se zacyklila ve svém procesu. Musíme trénovat nejenom stroje a počítačové kódy, ale ve snaze rozšiřovat svou vlastní imaginaci především nás samotné.

Expozice #DATAMAZE představuje formát tzv. rozšířené výstavy: kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm, knihovnou a přednáškovým prostorem. #DATAMAZE definuje zájem o datovou a digitální gramotnost z pohledu praxe umělců a designérů, a zároveň podporuje aktivity a rozvíjení spolupráce týkající se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí. Jádrem projektu jsou vzdělávací programy určené školám a zájmovým skupinám s cílem prohloubit jejich znalost v tématech jako mediální a datová gramotnost, metadata, bezpečnost v prostředí internetu, obsah vytvářený uživateli a online reklama, elektronický odpad atd.

V květnu 2020 se projekt rozšířil o festival umění a designu s příznačným názvem Uroboros, jehož prostřednictvím jsme vyzvali tvůrce z různých disciplín k prezentaci děl kriticky reflektujících naši znepokojivou dobu. Festival připravila platforma ALTTAB, která vnikla na půdě projektu #DATAMAZE.

TRVALÁ INSTALACE: Časová osa internetu, Ars Electronica Linz a Fachhochschule Oberösterreich, Fakulta pro informatiku, komunikace a média, Hagenberg, Rakousko

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI: DISNOVATION.ORG, Andreas Gajdošík, Lenka Hámošová & Pavol Rusnák, Dita Malečková & Jan Tyl, Vladan Joler & Kate Crawford, Aram Bartholl, Paolo Cirio

Umění se v #DATAMAZE – Datovém bludišti stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy: Umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět. Celý projekt definuje snaha o kritickou reflexi zpětného působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život.