B4 Čajkovského Patetická

Leoš Janáček
Šumařovo dítě, JW VI/14

Sergej Prokofjev
Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll op. 63

Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 6 h moll “Patetická” op. 74

Cena vstupenky: od 190,-  Kč
B4 Čajkovského Patetická
  • Adresa:
    28. října 2556/124 2556/124
    Ostrava 709 24

„Program má zůstat pro všechny tajemstvím. Je veskrze subjektivní,“ napsal Čajkovskij. Uvažoval o tom, že své Šesté symfonii dá název Programní, ale později od tohoto označení upustil. Dílo známe jako Patetickou. Přijetí opusu po premiéře však zdaleka neodpovídalo autorově přesvědčení, že jde o výjimečnou, ne-li jeho nejlepší práci. Poslední věta je velmi dlouhá a pro své tragické vyznění se dá charakterizovat jako requiem. Jako by zde autor předjímal blízkou budoucnost… Šestá symfonie byla totiž jeho posledním dílem, které uvedl před publikem. Zemřel několik dní po premiéře. Světového ohlasu díla se už nedočkal.

Leticia Moreno – housle
Janáčkova filharmonie Ostrava
Gabriel Bebeselea – dirigen