Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita - Ze tmy ke světlu

7.10.2020 – 15.1.2021, 23:59

Slavnostní vernisáž za osobní účasti prof. Mgr. Jindřicha Štreita Dr.h.c se uskuteční ve středu 7. října od 18 hodin v Městském kině v Novém Boru.

Cena vstupenky: 120 Kč

Součástí akce bude projekt Zastavit čas - komponovaný pořad prof. Jindřicha Štreita o jeho díle. Mluvené slovo, fotografie a to vše proložené písničkami olomouckého písničkáře Nosláva. Jedinečná příležitost dozvědět se přímo od autora, příběhy jeho fotografií. Část výtěžku ze vstupného bude věnován na osoby s postižením. Všechny fotografie jsou uveřejněny v knižním katalogu, který je doplněn texty o službě vězeňských kaplanů napsanými některými kaplany a vězni. Fotografie budou v Novém Boru vystaveny do 15. ledna 2021 a pak budou k vidění v dalších galeriích, které o ně projevily mimořádný zájem. Vstupenky na slavnostní vernisáž a následný komponovaný pořad Zastavit čas je možné zakoupit on-line www.kulturanb.cz/kino/ nebo v předprodejních místech společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o.

kde: Městské kino Nový Bor