NÁVRAT OLOMOUCKÝCH UNIKÁTŮ - Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mánesova galerie

12.9.2020 – 20.9.2020, 23:59

Pařížská polyglota – Vědecká knihovna v Olomouci získala zpět sedm ukradených svazků sedmijazyčného vydání Bible, jež vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645.

Saltzerova mapa obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758 – koncem roku 2019 se podařilo Vlastivědnému muzeu v Olomouci získat do své sbírky vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou armádou od firmy Barry Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La Jolla v Kalifornii (USA).

Exkluzivní exponáty budou ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci vystaveny v Olomouci poprvé, a to v Mánesově galerii Vlastivědného muzea v Olomouci.

logo_vmo_800