Nabucco - Divadlo Antonína Dvořáka

21.5.2022, 18:30 – 13.6.2022, 18:50

„Leť, myšlenko, na zlatých křídlech, leť, spočiň na úbočích, na kopcích, kde vlaze a mírně voní vánky sladké rodné země!“

Verdiho v pořadí třetí opera Nabucco zpracovává biblický námět ze Starého zákona o babylónském králi Nabukadnezarovi (cca 630–562 př. K.). Verdi tuto operu napsal na text svého častého libretisty Temistocla Solery, který se poučil z historických reálií o nedobrovolném pobytu Židů v Babylónii, ale příběh přizpůsobil potřebám romantické opery plné emocí. Základem se stal dramatický konflikt mezi králem a jeho nemanželskou dcerou Abigail a nechybí ani milostný trojúhelník mezi ní, Fenenou a Ismaelem. Podle vzoru biblických proroků nezapomněl libretista ani na důstojnou postavu velekněze Zachariáše, kterého obdařil patřičnou autoritou. V libretu bylo možné postřehnout jinotajné vyjádření zápasu italského národa za osvobození z habsburského područí a sjednocení. Tento moment pak podtrhla jedinečným způsobem Verdiho hudba. Slavná sborová píseň Va, pensiero, sull´ali dorate (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech) zaznívala na pouličních manifestacích po celé Itálii. Premiéra v milánské La Scale byla naprostým triumfem, který Verdiho katapultoval mezi přední italské skladatele. Jako zajímavost uveďme, že první představitelkou náročného dramatického partu Abigail se stala Verdiho přítelkyně Giuseppina Strepponiová, kterou mnohem později pojal za manželku.
V Národním divadle moravskoslezském byl Nabucco doposud uveden v pouhých třech nastudováních, naposledy roku 1998.
 
Uvádíme v italském originále s českými a anglickými titulky

Premiéry 12. a 13. září 2020 v Divadle Antonína Dvořáka
 
Libreto: Temistocle Solera (1815–1878)
Hudební nastudování: Adam Sedlický
Režie: Jiří Nekvasil
Replika inscenace prvního ostravského nastudování z roku 1968 (režie Miloslav Nekvasil, scéna Vladimír Šrámek)
 
Realizační tým
Hudební nastudování: Adam Sedlický
Dirigent: Jiří Habart, Adam Sedlický
Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Vladimír Šrámek
Kostýmy: Marta Roszkopfová
Pohybová spolupráce: Jana Tomsová
Dramaturgie: Helena Spurná
Český překlad: Marie Kronbergerová
 
Dirigent: Jiří Habart, Adam Sedlický
Nabucco, král babylónský: Martin Bárta, Aleš Jenis
Abigail, otrokyně, jeho domnělá starší dcera: Maida Hundeling, Eliška Weissová
Fenena, jeho dcera: Anna Nitrová, Alžběta Vomáčková
Ismael, synovec judského krále: Luciano Mastro, Josef Moravec
Zachariáš, židovský kněz: Martin Gurbaľ, František Zahradníček
Velekněz Baalův: Jakub Kettner, Petr Urbánek
Abdallo, babylónský voják: Václav Morys, Juraj Nociar
Anna, sestra Zachariášova: Denisa Bílá, Eva Dřízgová-Jirušová